university logo
mumbai vidyapith
bahishal shikshan vibhag
bahishal
 
ems

शोभिवंत मत्सालय छंदवर्ग

 
 
  सुप्रसिद्ध संवाहनतज्ञ डॉ. राम भोसले यांनी मुंबई विद्यापीठास संवाहन विद्येच्या प्रसार व शिक्षणासाठी दिलेल्या देणगीतून १९९६ साली हा अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला.
   
  कालावधी : २१ सप्टेंबर, २०१०
   
  वेळ : शनि, रवि दु. २ .०० ते सायं. ५.००
   
  शुल्क: २५००/-
   
  विषयसूची
   
extramuralstudies

अभ्यंगमर्दनाचे प्रयोजन

   
extramuralstudies त्वचा, मांसपेशी, स्नायु, सिरा, संधि रचना
   
extramuralstudies

नाडीसंस्था, वातदोष

   
extramuralstudies

अभ्यंगमर्दन - कुणाला करावे / कुणाला टाळावे. (व्याधीनुसार) योग्य - अयोग्यता

   
extramuralstudies संवाहन म्रर्दन - विविध पद्धती
   
extramuralstudies साधन तयार करणे - सिद्घ स्नेह, आकाशीय द्रव्ये - कोरडी चुर्णे पोषक द्रव्ये(टबबाथ) अवगाह, तेले संस्काराने - लघु - गुरु करणे
   
extramuralstudies त्वचा-नखे यांच्या सौंदर्य व स्वास्थासाठी उपाय
   
extramuralstudies

संवाहन कार्यशाळा 

   
 
  courses प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम courses उपयुक्त अभ्यासक्रम courses सुट्टीतले अभ्यासक्रम   
 
 
मुख्य पान | आमच्याविषयी | प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम | उपयुक्त अभ्यासक्रम | सुट्टीतले अभ्यासक्रम |
आमची प्रकाशने | ग्रामीण कार्यक्रम | संपर्क | इंग्रजी
 
Copyright © 2009, Extra Mural Studies. All rights reserved. Designed and Maintained by Raja Cybertech Ltd.