university logo
mumbai vidyapith
bahishal shikshan vibhag
bahishal
 
ems

संभाषणात्मक इंग्रजी (दहावीची वार्षिक परीक्षा झालेल्यांसाठी)

 
 
  माध्यम : इंग्रजी
   
  कालावधी : १५ दिवस
   
  वेळ : स.११.०० ते १.०० व दु. ३.०० ते ५.००
   
 

शुल्क : रु. ६००/-

   
   
 

मराठी,  हिन्दि, गुजराती माध्यमातून शिकलेल्या विद्यार्थ्याना अकरावी महाविद्यालयात जाण्यापूर्वी इंग्रजी संभाषणाचा आत्मविश्वास देण्यासाठी

   
 
 
  courses प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम courses उपयुक्त अभ्यासक्रम courses सुट्टीतले अभ्यासक्रम   
 
 
मुख्य पान | आमच्याविषयी | प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम | उपयुक्त अभ्यासक्रम | सुट्टीतले अभ्यासक्रम |
आमची प्रकाशने | ग्रामीण कार्यक्रम | संपर्क | इंग्रजी
 
Copyright © 2009, Extra Mural Studies. All rights reserved. Designed and Maintained by Raja Cybertech Ltd.